Nomenclątor de la Comunitat Valenciana Castellano 
 
 
 
Presenta per a cada municipi la relació d’entitats, nuclis i disseminats, amb detall de la seua població, existents l’1 de gener.

Les consultes es realitzen seleccionant sobre el mapa el municipi que es vol o realitzant una recerca pel nom del municipi i el seu codi.